Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, diensten, producten en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Bekijk hier onze voorwaarden: